Trang chủ > Gi y ch ng nh n

Gi y ch ng nh n

Taiji ã nh n c gi y phép thi t k và ch t o các tàu áp l c c p qu c gia h ng I, II, III, gi y phép mi n phí Xu t nh p kh u, ch ng ch ASME và ch ng ch PED. Chúng tôi là ng i u tiên trong ngành công nghi p lót th y tinh Trung Qu c v t qua ch ng nh n ISO9001 và ki m tra ch ng nh n ISO14001. Ngoài ra, công ty ã nh n c 36 b ng sáng ch cho công ngh c a mình.

 image001.jpg

Ch ng ch ASME


image002.jpg

Ch ng ch ASME


< img="" src="/ N i dung / t i lên / 2017211026 / 201705231447164546570.jpg" title="image003.jpg" alt="image003.jpg">

ISO9001Certificate


image004.jpg

Ch ng ch PED


 image005.jpg

Ch ng ch PED

</P> <p> </p> <p> </p> <p class ="

Ch ng ch PED Style = "text-align: center;"> image007.jpg

Gi y phép s n xu t cho tàu áp l c


< img="" src="/ Content / upload / 2017211026 / 201705231448099735236.jpg" title="image008.jpg" alt="image008.jpg">

Gi y phép xu t nh p kh u

Image009.jpg

B ng sáng ch cho Máy Lót th y tinh


GB / T 24001- 2004 / ISO14001: 2004 Gi y ch ng nh n


 image011.jpg